This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

IFS Broker

Om de veiligheid en kwaliteit van voedselproducten te garanderen is IFS broker opgericht. Partijen verwachten dat handelaars, tussenpersonen en importeurs hun productvereisten aan de fabrikanten communiceren en dat deze specificaties worden begrepen en geïmplementeerd. Zeker met de groeiende globalisering en de aanwas van nieuwe manieren en methoden.

IFS Broker richt zich op: Levensmiddelenhandelaren, Handelskantoren en Importeurs.

Inhoud van de IFS Broker standaard:

  • Verantwoordelijkheid van senior management;
  • Beheersing kwaliteit en voedselveiligheid;
  • Beschikbaar stellen van middelen;
  • Planning van producten en diensten;
  • Verbetermanagement;
  • Traceability;
  • Fraude.

Controle

Als waarborging van de standaard vinden controles plaats. Tijdens deze controles kijkt men na of de betrokken partij passende maatregelen heeft getroffen, die er voor zorgen dat productveiligheid en kwaliteit ‘gegarandeerd’ kan worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is de leveranciersbeoordeling. Handelaars, tussenpersonen en importeurs moeten dan ook nagaan of hun leverancier voldoet aan de gestelde eisen, zodat de geleverde producten voldoen aan regelgeving en contractuele specificaties.

IFS audits worden jaarlijks uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd controlerend orgaan.

This website needs you to allow the use of cookies as described in our