This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

In maart dit jaar informeerden wij u over het feit dat vanaf het Europees biologisch logo (het groene vlak met het witte blad) van alle alg-producten van NutriBoost en andere leveranciers zou verdwijnen. Producten van NutriBoost die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld spirulina poeder en chlorella poeder.

Inmiddels heeft de Europese Commissie heeft een interpretatie gemaakt voor biologische (micro)algen. Dit betekent dat (micro)algen nu biologisch gecertificeerd kunnen worden en het Europees biologisch keurmerk mogen dragen.

Tot voor kort was de productie van (micro-)algen niet duidelijk benoemd in de biologische verordeningen. Zodoende was het niet mogelijk om algen op biologische wijze te telen/kweken, waardoor het gebruik van het Europese biologische logo niet was toegestaan.

Inmiddels heeft de commissie een interpretatie geschreven over hoe de productie van biologische algen in de verordening moet worden gelezen. Om de onduidelijkheid volledig weg te nemen zal de tekst van artikel 6 bis van Verordening 889/2008 te zijner tijd worden aangepast.

Wat houdt de interpretatie in?

De interpretatie houdt in dat algen per direct wél onder de biologische verordening vallen. Het gevolg hiervan is dat ook het Europese Biologische keurmerk vanaf heden (weer) gebruikt mag worden op consumentenverpakkingen van biologische alg-producten en op producten die biologische alg-producten bevatten.

This website needs you to allow the use of cookies as described in our